Тома Томов
открива юбилейна изложба в София на
21 октомври '13
Тома Томов Галерия >